U kunt de begeleiding door Adesse PGB Support betalen van het PGB budget verstrekt door de WLZ via het zorgkantoor, of via de WMO in uw gemeente.

Bemiddeling bij het PGB kan alleen door een bemiddelingsbureau met keurmerk. Adesse PGB Support is geen bemiddelingsbureau.

Het PGB wordt sinds 2015 weer beheerd door de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

Ondersteuning en advies bij de administratie van het PGB kan incidenteel nog geboden worden op kleine schaal, maar moet zelf betaald worden of van het verantwoordingsvrije deel van het PGB. De regie en verantwoording blijft ten allen tijde bij de budgethouder/wettelijkvertegenwoordiger/bewindvoerder.