Wat doet Adesse PGB support?

Adesse is het Latijnse woord voor “aanwezig zijn, helpen, bijstaan”.

Adesse wil voor mensen met verstandelijke en psychiatrische beperkingen aanwezig zijn, hun helpen en bijstaan bij het zelfstandig voeren van een huishouding. Uitgangspunt is dat gestreefd wordt naar zelfredzaamheid, maar waar nodig zal aangevuld en eventueel overgenomen worden. Voorwaarde is dat u de regie behoudt over uw eigen leven met zoveel mogelijk versterking van het sociale netwerk.

Adesse PGB Support helpt bij:

Het begeleiden van het zelfstandig wonen van mensen met een verstandelijke en/of een psychiatrische beperking.
Zorgbemiddeling door Adesse PGB Support bekostigd via het PGB behoort niet meer tot de mogelijkheden, sinds 1-1-2012, omdat niet meer zowel bemiddeling als zorgverlening gecombineerd mag worden.

Adesse PGB Support ondersteunt en adviseert ook bij de administratieve verplichtingen van het PGB en kan ondersteunen bij zorgvraagverduidelijking, organiseren van de zorg en zoeken naar passende zorgaanbieders.

Sinds 1-1-2010 is er geen mogelijkheid meer voor het beheer van uw PGB bij Stichting PGB Beheer in Dokkum. In de loop van 2014 zijn de PGB’s in de vorm van trekkingsrechten weer ondergebracht bij de SVB in Utrecht.