Veel mensen hebben nog steeds veel vragen over het persoonsgebonden budget (Pgb).

Hieronder vindt u 10 vaak gestelde vragen:

Wordt het PGB opgeteld bij m’n inkomen?
Nee, het PGB is geen inkomen. Het is geld voor begeleiding of zorg.

Moet mijn hulpverlener wel belasting betalen?
Ja, want voor hem of haar is dit inkomen,

Wanneer gebruik ik het contract “Overeenkomst zorginstelling” en wanneer de “arbeidsovereenkomst”?
Een Overeenkomst zorginstelling wordt gebruikt voor een zorginstelling. Bij in dienstneming van alle anderen wordt de arbeidsovereenkomst gebruikt. Voor partner/inwonend familielid is er een aparte zorgovereenkomst. Het freelance contract kan alleen gebruikt worden met VAR-verklaring.

Als ik een arbeidsovereenkomst afsluit, ben ik dan werkgever?
Ja, dit betekent onder andere dat sociale premies moeten worden afgedragen en ziekmeldingen moeten worden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Dit geldt niet bij de drie-dagenregeling.

Wat houdt de “drie-dagenregeling” in?
Voor de werkgever: er zijn geen werkgeverslasten verschuldigd, wanneer de persoon op niet meer dan drie dagen werkt per week. Voor de werknemer: deze moet in dat geval wel inkomstenbelasting betalen.

Moet ik een boekhouding bijhouden?
Ja, de afschriften van de Sociale Verzekeringsbank en de eigen PGB-administratie moeten 5 jaar worden bewaard in de map.
Het zogeheten verantwoordingsvrije bedrag is bij het PGB afhankelijk van de gemeente die het PGB verstrekt of het zorgkantoor.

Moét ik een PGB aanvragen?
Nee, veel zorg is prima “in natura” te regelen. Het PGB is uitermate geschikt voor maatwerk- zorg of hulp die niet via een zorginstelling te regelen is. Ook geeft het de mogelijkheid uw eigen zorgverlener te kiezen.

Mag ik met een PGB voor wonen ook thuis een woonsituatie creëren met oppas, thuishulp en dergelijke?
Ja, wonen is niet gekoppeld aan een zorgaanbieder. Je kunt ook particuliere hulp in dienst nemen. Het PGB is zelf in te vullen met zorg, zolang de geboden hulp binnen de WLZ- of WMO-voorzieningen valt die onder het PGB omschreven worden.

Mag ik vervoer naar het centrum voor dagbesteding of tijdelijk verblijf uit het PGB betalen?
Ja, vervoer mag uit het PGB worden betaald vanuit de WLZ als er een medische indicatie voor is, afgegeven door het CIZ.  Valt de indicatie onder de WMO, neem dan kontakt op met de gemeente.

Mijn PGB is te laag, kan ik een verhoging krijgen?
Nee, het PGB is gebaseerd op de indicatie.  U kunt wel een herindicatie aanvragen, wanneer de zorgbehoefte is veranderd. Het is wel mogelijk additionele zorg te krijgen boven het hoogste zorgprofiel binnen de WLZ. Dit betekent dat, met voldoende argumenten, kan worden afgeweken van de bestaande wet- en regelgeving. Vraag naar de hardheidsclausule.