ADESSE PGB Support, is gestart door Henny Meinsma uit Aldeboarn. Zij beschikt over meer dan 40 jaar ervaring op diverse gebieden en in verschillende sectoren van de zorg voor mensen met verstandelijke en psychiatrische beperkingen in Friesland. O.a. op het gebied van ZMLK-onderwijs, begeleiding wonen, dagbesteding, management, psychodiagnostiek, spelbegeleiding, e.m.g.zorg,  bedrijfsplanondersteuning, kwaliteitsonderzoeken vanuit cliëntperspectief etc. Vanuit deze verschillende vakgebieden heeft zij een groot netwerk in heel Friesland en van landelijke organisaties, dus toegankelijke informatie, kennis en ervaring. Via internet weet zij de weg om op allerlei gebied ontbrekende antwoorden voor vragen te vinden en de benodigde kennis te houden.
De wegen naar diverse instanties zoals het indicatie-orgaan, het zorgkantoor, WMO en de Sociale Verzekeringsbank, CAK etc. zijn bekend en zij is op de hoogte van de meest actuele regelgeving en aanstaande vernieuwingen en ontwikkelingen in de zorg. Vooral de laatste jaren zijn er grote veranderingen in de zorg geweest en het eind is nog niet in zicht.
Er wordt nauw samen gewerkt met uw sociaal netwerk, desgewenst en ook met behandelaars en overige zorgverleners.

Er zijn kontakten met andere zorgverleners die werken via PGB provinciaal.

Zij is opgeleid als PGB voorlichter door de vereniging van PGB-budgethouders Per Saldo en is lid van Per Saldo om ontwikkelingen te volgen.