Zorgkantoor de Friesland www.zorgkantoorfriesland.nl

Vereniging voor budgethouders Per Saldo : www.PGB.nl

SVB Servicecentrum PGB www.svb.nl

IDC-Friesland www.patientenfriesland.nl

Informatie en advies voor mensen met een handicap of chronische ziektewww.handicap.nl

Onderling Sterk, vereniging voor cliënten overkoepeld door de Landelijke Federatie van Belangenverenigingen, LFB

VGN , Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland www.vgn.org

Somma, Landelijke vereniging van instellingen voor maatschappelijke dienstverlening aan mensen met een (verstandelijke) handicap www.mee.nl

LV ZML, Landelijke Vereniging voor scholen voor zeer moeilijk lerenden E-mail lvzml@planet.nl

CvZ, College voor Zorgverzekeringen (voorheen Ziekenfondsraad) www.cvz.nl

RVZ Op de site van de RVZ treft u informatie aan over de uitgebrachte adviezen van de Raad, maar ook van het stadium van voorbereiding van nieuwe adviezen.
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg www.rvz.net
Zorgverzekeraars Nederland www.zvn.nl

WOI Vereniging Werkverband van Ouder- en familieverenigingen in Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap www.woi.nl

www.ypsilon.nl

NVA Nederlandse vereniging voor autisme en verwante contactstoornissenwww.autisme-nva.nl

Netwerk Overschatten Netwerk voor adoptie-en pleegouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking www.overschatten.nl

PDD/NOS http://go.to/pdd-nos
SDS Stichting Down’s Syndroom www.downsyndroom.org
Sturge-Weber syndroom www.nswv.nl

VKS Vereniging van Kinderen met Stofwisselingsziektenwww.stofwisselingsziekten.nl

Inclusion International www.inclusion-international.org

Van vraag naar aanbod
Stichting PGB Beheer Friesland, voor beheer van uw PGB budget b.v. in geval van schulden. Tel. 0519 296359 Postbus 67 9100 AB Dokkum.

Wachtlijsthulp Wachtlijsthulp is een Nederlands totaalportaal van alle cure, care en lyfestyle voor zowel verzekerde als niet verzekerde-zorg voor patiënten, cliënten en werknemers.
www.wachtlijsthulp.nl

Zorgmatch www.zorgmatch.org

Taskforce wachtlijsten www.wachtlijstaanpak.nl
Transferindicatiestelling www.transferpunt-indicatiestelling.nl
Wachtlijsten.nl www.wachtlijsten.nl

Discussieplatform wachtlijsten www.zorgdebat2000.nl

Sterre Sterre op weg naar inclusief onderwijs www.xs4all.nl/~fploeger/sterre/
Zorgmatch Deze site biedt mensen die een PGB hebben en een hulpverlener zoeken om de mogelijkheid om een oproep achter te laten op de site. www.zorgmatch.org

Informatie en documentatie
Landbouw en zorg Landelijk steunpunt landbouw en zorg. www.landbouw-zorg.nl

LGF Leerlinggebonden financiering www.oudersenrugzak.nl

Website met informatie en advies voor mensen met een verstandelijke handicap.
www.handicap.nl

VGZ-links Een overzicht naar meer dan 400 links die te maken hebben met de zorg voor verstandelijke gehandicapten. http://net.clubs.nl/vgzlinks

Stichting Innoveren met Zorg www.imz.nl

Innovatieprogramma Wonen en Zorg IWZ is een gezamenlijk project van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). www.iwz.nl

KennisNetwerk Stichting KennisNetwerk wil ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van kennis over de zorg voor mensen met een handicap of chronische zorgvraag bevorderen
www.webstudio.nl/communitycare/

LKNG Site van het Landelijke Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg www.lkng.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) www.opkopzorg.nl
NIGZ Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventiewww.nigz.nl

NIZW Het landelijk informatiecentrum voor informatie en documentatie is ondergebracht bij het NIZW www.nizw.nl

NebasNsg Nederlandse sportbond voor mensen met een handicap www.NebasNnsg.nl

ZorgMediatheek www.xs4all.nl/~mediatz/zet.htm

Gehandicaptenpagina Overzicht van links naar websites die van belang kunnen zijn voor mensen met een handicap gehandicapten.pagina.nl

Bij de hand plannner Opent de wereld van ideeën en praktische hulp voor mensen met een handicap. www.bijdhandplanner.nl

Verkeerd verbonden Site voor ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke handicap met links en informatie. www.verkeerdverbonden.nl

VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren afwijkingen www.vsop.nl of www.erfelijkheid.nl

www.dewebweg.nl
Wie wat hoe Site voor mensen met een verstandelijke handicap. www.wiewathoe.nl
Woningaanpassingen Handicap & advies Ir. Grootveld, architect en adviseur
www.grootveld.net/handicap.htm

ZetWeb Site over mensen met een verstandelijke handicap.www.zetweb.nl

Plein 26 Website voor mensen met een verstandelijke handicap in de regio Eindhoven en de Kempen www.plein26.nl

Wie wat hoe Website voor mensen met een verstandelijke handicap in de regio Amsterdam (Informatiepunt Amstel en Zaan) www.wiewathoe.nl

Zetnet Communicatieplatform over zorg aan mensen met een verstandelijke handicap
Internetsite van de kritische gehandicaptenbeweging www.zetnet.nl

Talant De site geeft een overzichtelijk beeld van de vele soorten zorg en ondersteuning die Talant in Friesland biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. www.talant.nl