Adesse PGB Support voor begeleiding bij het zelfstandig wonen, helpt bij het zelfstandig regie houden over uw woonsituatie via het Persoons Gebonden Budget in de regio Friesland. Wij richten ons met name op de doelgroep mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking, maar ook zijn er soms mogelijkheden om mensen met andere hulpvragen te helpen via het PGB.

friesland